Grundejerforeningsgebyr

Der betales et årligt grundejerforeningsgebyr.

Grundejerforeningsgebyret fastsættes årligt på generalforsamlingen og skal efterfølgende betales senest den 01.07 for kalenderåret 01.01 – 31.12.

Gebyret betales via bankoverførsel til Danske Bank:

Registreringsnummer: 1551

Kontonummer: 0010297990

Husk altid tydelig angivelse af husnummer på indbetalingen.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr og rente i henhold til foreningens vedtægter.