Bestyrelsen

Fælles mail til bestyrelsen: info@hojvangen.dk
Fysisk post: Højvangen 109 (Fælleshusets postkasse)

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, formand + 1 bestyrelsesmedlem går af på lige år og øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted.

Derudover en revisor og revisorsuppleant. Alle bestyrelsesposter er på valg ved hver generalforsamling.
Alle medlemmer er pligtige til at modtage valg som formand eller bestyrelsesmedlem. Dvs. at øvrige medlemmer kan foreslå og stemme om et medlem, der ikke selv er stillet op.
Se også vedtægterne §§18-20 om bestyrelsen.

Bestyrelsen og øvrige tilknyttede:

Webmaster
Kim Skov

Formand
Susanne Pedersen
Højvangen 34

Bestyrrelsesmedlem
Ellen Hansen
Højvangen 11

Bestyrrelsesmedlem
Inger Lise Hald
Højvangen 21

Bestyrrelsesmedlem
Pernille Spacciante
Højvangen 57

Bestyrrelsesmedlem
Ulla Thygesen
Højvangen 49

Bestyrrelsesmedlem
Bjarne Larsson
Højvangen 53

Kasserer
Asmira Pudic
Højvangen 51

Suppleant
Jesper Carstensen
Højvangen 37

Revisor
Jørgen Simonsen
Gersagerparken 115, 2 tv

Revisorsuppleant
Aksel Christensen
Højvangen 105

Booking af fælleshus
Ulla Thygesen
Højvangen 49

Webmaster
Kim Skov